>>> the page shows 20 last events, for more please use Prev / Next buttons at the buttom ↓

group

„Angry Birds” Museum of Modern Art . Warsaw, Poland.

a group show „Angry Birds” Museum of Modern Art . Warsaw, Poland.

Street art "demonstration" done illegaly in the city was then presented on the show as a foto documentation project.

artists: Eric Binder, Ivan Brazhkin, Alexandra Galkina, Ivars Gravlejs, Alina Gutkina, Valya Fetisov, Zhanna Kadyrova, Polina Kanis, Irina Korina, Laura Kuusk, Camille Laurelli, Igor Shuklin, Lena Martynova,
Misha Most, Anton Nikolaev, Anastasia Potemkina, Sergey Sapozhnikov, SOSка (Mykola Ridnyi,
Anna Kriventsova and Sergey Popov), David Ter-Oganyan, Sveta Shuvaeva, Grigory Yushchenko.

Wystawa „Angry Birds" to wynik współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z nowymi środowiskami artystycznymi rosyjskiej stolicy w ramach projektu „Audytorium Moskwa. Szkice w przestrzeni publicznej", który Muzeum zorganizowało jesienią 2011 roku. Tytuł wystawy, nawiązujący do popularnej gry na smartfony, ale i do nastroju dzisiejszej Moskwy, został zaproponowany przez samych artystów.

«maximum-shortly» Contemporary Art Museum. Perm

"предельно-конкретно",
 "Выставка современного искусства, демонстрирующая одну из наиболее ярких тенденций сегодняшнего дня – неомодернизм. Она показывает возвращение к проблеме выразительности, архитектоничности и пластики художественного языка через критическое переосмысление традиции абстрактного искусства. Современные живописные абстрактные работы создаются на основе конкретного визуального прообраза, зачастую самого обыденного, повседневного происхождения..." - подробнее

series of canvaces from Dialogues series